Čo môžete urobiť Vy

Ak ste sa rozhodli podporiť projekt pomoci nevidiacim a slabozrakým žiakom, môžete:

Z prostriedkov, ktoré získame touto cestou by sme chceli podporovať: