Átrium školy

Uverejnené: pondelok, 17. október 2005, 16:05
Žiaci v zrekonštruovanom átriu

Hra je pre každého prirodzenou, špecifickou a spontánnou činnosťou. Svojím stimulačným účinkom láka človeka do činnosti hravou, nenásilnou formou. Fantastickou atmosférou združuje nielen zrakovo postihnutých, ale umožňuje im spoločný kontakt s vidiacimi. Ak má niekto také priestranné átrium ako má SOUI pre ZPM v Levoči, bolo by hriechom neupraviť ho tak, aby ho mohli žiaci zmysluplne využiť v mimoškolských aktivitách.

Spolu s podporou projektu Zdravie v školách od Ministerstva školstva SR sme vybudovali v átriu relaxačno – športovú oázu.

Poskytnuté finančné prostriedky sme využili na:

A ako to dopadlo? Posúďte sami.