Školská strojopisiáda 2009

A bol tu znova! Dlho očakávaný, študentmi obľúbený a do novej histórie školy zapísaný v poradí už 5. ročník našej školskej strojopisiády, súťaže v kancelárskom písaní na stroji alebo počítači desaťprstovou hmatovou metódou.

Školskej súťaže sa zúčastnilo celkom 32 žiakov našej školy z učebného odboru TAP - technicko-administratívny pracovník a zo študijného odboru TEP - technicko-ekonomický pracovník.

Žiaci boli rozdelení do štyroch kategórií podľa stupňa ich zdravotného postihnutia a podľa zručností potrebných na úspešné vykonávanie základných administratívnych prác.

Prvú kategóriu predstavovali naši prváci. Odpisovali predložený text na presnosť. V tejto kategórii sa súťaže zúčastnilo 9 žiakov s takýmto umiestnením:

 • 1. miesto - Matúš OLŠAVSKÝ - odpis textu so 100% presnosťou
 • 2. miesto - Dominika ALEXANDROVÁ - odpis textu so 100% presnosťou
 • 3. miesto - Alexandra PEKARČÍKOVÁ - odpis textu s 99,62% presnosťou.

Druhú kategóriu predstavovali naši nevidiaci žiaci. Zúčastnilo sa jej 6 študentov, ktorí odpisovali predložený text v časovom limite 10 minút na rýchlosť a presnosť s týmito výsledkami:

 • 1. miesto - Janka KOZIČKOVÁ (1.N) - s počtom 73 čistých úderov za minútu pri presnosti písania 99,25%
 • 2. miesto - Tomáš TAKÁČ (3.A) - s počtom 65 čistých úderov za minútu pri presnosti písania 99,70%
 • 3. miesto - Michal SIHELSKÝ (2.A) - s počtom 54 čistých úderov za minútu pri presnosti písania 100%

Do tretej kategórie boli zaradení slabozrakí žiaci v počte 8. Odpis desaťminútového textu na rýchlosť a presnosť zvládli s uvedenými výsledkami:

 • 1. miesto - Štefan MARCIN (2.N) - s počtom 213 čistých úderov za minútu pri presnosti písania 99,87%
 • 2. miesto - Petra KOZIČKOVÁ (1.N) - s počtom 196 čistých úderov za minútu pri presnosti písania 99,71%
 • 3. miesto - Matúš MARCIN (2.A) - s počtom 155 čistých úderov za minútu pri presnosti písania 99,12%.

Štvrtá kategória zahŕňala vidiacich žiakov v počte 9. V tejto kategórii súťaž dopadla takto:

 • 1. miesto - Lenka BENČOVÁ (1.N) s počtom 277 čistých úderov za 1 minútu pri presnosti písania 99,97%
 • 2. miesto - Mária JAROŠOVÁ (1.N) s počtom 262 čistých úderov za 1 minútu pri presnosti písania 99,82%
 • 3. miesto - Mária PACIGOVÁ (1.N) s počtom 204 čistých úderov za 1 minútu pri presnosti písania 99,86%.

V tomto roku bol titul NAJ PISÁR udelený študentke nadstavbového štúdia v odbore TEP Lenke Benčovej, ktorá je svojím výkonom držiteľkou nového rekordu našej školy v počte dosiahnutých čistých úderov za jednu minútu pri odpise textu na rýchlosť a presnosť v počte 277 čistých úderov za minútu. BLAHOŽELÁME!

Snaha a dosiahnuté výsledky zúčastnených žiakov boli odmenené účastníckymi diplomami a perom a na bodovaných miestach aj hodnotnými kancelárskymi odmenami.

Všetci zúčastnení zažili niečo nové a myslím, že aj účasť v takejto súťaži ich posunula o kúsok ďalej k ich profesionálnemu cieľu, na ktorý ich v našej škole systematicky a svedomite pripravujeme.

Ing. Miriam Mrovčáková
predseda skúšobnej komisie