Školská strojopisiáda 2009

Uverejnené: pondelok, 23. november 2009, 18:08

A bol tu znova! Dlho očakávaný, študentmi obľúbený a do novej histórie školy zapísaný v poradí už 5. ročník našej školskej strojopisiády, súťaže v kancelárskom písaní na stroji alebo počítači desaťprstovou hmatovou metódou.

Školskej súťaže sa zúčastnilo celkom 32 žiakov našej školy z učebného odboru TAP - technicko-administratívny pracovník a zo študijného odboru TEP - technicko-ekonomický pracovník.

Žiaci boli rozdelení do štyroch kategórií podľa stupňa ich zdravotného postihnutia a podľa zručností potrebných na úspešné vykonávanie základných administratívnych prác.

Prvú kategóriu predstavovali naši prváci. Odpisovali predložený text na presnosť. V tejto kategórii sa súťaže zúčastnilo 9 žiakov s takýmto umiestnením:

Druhú kategóriu predstavovali naši nevidiaci žiaci. Zúčastnilo sa jej 6 študentov, ktorí odpisovali predložený text v časovom limite 10 minút na rýchlosť a presnosť s týmito výsledkami:

Do tretej kategórie boli zaradení slabozrakí žiaci v počte 8. Odpis desaťminútového textu na rýchlosť a presnosť zvládli s uvedenými výsledkami:

Štvrtá kategória zahŕňala vidiacich žiakov v počte 9. V tejto kategórii súťaž dopadla takto:

V tomto roku bol titul NAJ PISÁR udelený študentke nadstavbového štúdia v odbore TEP Lenke Benčovej, ktorá je svojím výkonom držiteľkou nového rekordu našej školy v počte dosiahnutých čistých úderov za jednu minútu pri odpise textu na rýchlosť a presnosť v počte 277 čistých úderov za minútu. BLAHOŽELÁME!

Snaha a dosiahnuté výsledky zúčastnených žiakov boli odmenené účastníckymi diplomami a perom a na bodovaných miestach aj hodnotnými kancelárskymi odmenami.

Všetci zúčastnení zažili niečo nové a myslím, že aj účasť v takejto súťaži ich posunula o kúsok ďalej k ich profesionálnemu cieľu, na ktorý ich v našej škole systematicky a svedomite pripravujeme.

Ing. Miriam Mrovčáková
predseda skúšobnej komisie